Contact   |   Search   |   Sitemap
EnglishNederlands
yellow ball CattleMillVegetablesVillageOrchids logo NL
Home
Menu
Sitemap Contact

Veranderende kaders en minder knikkers: meer kansen!

Regiowaarde verandert en ontwikkelt zich tot een expertisenetwerk. Hieronder volgt een toelichting. Tegelijkertijd wordt de website aangepast, zoals in de rechterkantlijn is te lezen.

Omgaan met onzekerheid

Onze samenleving is volop in beweging, met soms onvoorziene effecten en grote impact. Dat geeft vaak onzekerheid. We worden ons steeds meer bewust van de noodzaak van andere uitgangspunten en werkwijzen om ook in de toekomst ontplooiing mogelijk te maken. Maar we moeten nog leren hoe we daar mee om kunnen gaan. Anders leren (samen)werken, meer denken in scenario's en mogelijkheden: dat is sociaal innoveren. Geen doel op zich, wel een randvoorwaarde om eigen kansen te creëren.

Kansen uit crises

Veranderde beleidskaders en minder knikkers "bederven" het oude spel. Oude structuren vergaan. Maar nieuwe kansen ontstaan. In tal van regio's in binnen- en buitenland werken mensen en hun organisaties aan hun toekomst. Veelal op andere schaalniveaus dan voorheen en niet vanuit bestaande belangen, maar over traditionele sectoren heen. Dat creëert heel andere mogelijkheden. Er ontstaan nieuw allianties, meer inzicht en een beter begrip. Die schat aan kennis en expertise is uiterst waardevol. Persoonlijk contact via uitwisseling, en zelf zien, meemaken en aan bijdragen zijn aantrekkelijke en ook effectieve manieren om kennis, inzicht en expertise te delen en tot oplossingen te komen.

Sociale innovatie – benutten van elkaars expertise

Sinds de oprichting in 2005 richt Regiowaarde zich op ontsluiting, verspreiding en toepassing van kennis en praktijkervaring voor regio-ontwikkeling. Dat gebeurt met activiteiten zoals themabijeenkomsten, masterclasses, kennisexpedities of expert meetings. Die rol wordt actiever. Regiowaarde vormt zich tot een expertise netwerk voor duurzame regio-ontwikkeling, waarbij professionals – zelfstandigen, of uit private en publieke organisaties – worden ingeschakeld voor begeleiding van gebiedsprocessen of advisering over strategie en organisatie van regio-ontwikkeling. Uitgangspunt daarbij is sociale innovatie: nieuwe vormen van samenwerking met flexibele werkwijzen in tijdelijke netwerkverbanden en voortdurend inschakelen van anderen voor gebruik van expertise, die elders al beschikbaar is.

Zoeken op deze site...

Uitgelicht

Vernieuwing van de website

De website wordt in stappen vernieuwd en geactualiseerd. Sommige pagina's ontbreken tijdelijk of vervallen. Onze excuses voor eventueel ongemak.

Presentaties masterclass beschikbaar

De presentaties en hand-outs van de masterclass Futures Game zijn beschikbaar op deze site. Ook is aanvullende info toegevoegd aan deze site over de achterliggende methode.

7 Miljard wereldburgers

Deze mijlpaal werd bereikt in 2011. In 2045 naar verwachting 9 miljard. Kan de aarde dit aan? Niet ruimte, maar (eerlijker) verdeling is de essentie van het duurzaamheidsvraagstuk. Zie dit filmpje.

Masterclass Futures Game

Op 16 dec. 2011 organiseren we een masterclass over de toepassing van scenario planning en het simulatiespel Future Game. Lees meer...

Netwerkbijeenkomst over Hongarije

Het netwerk kent verschillende mensen afkomstig uit Hongarije of met interesse en activiteiten in dat land. Op 15 sept. kwam men bij elkaar voor verkenning van de kansen voor samenwerking en benutting van elkaars expertise. Dit krijgt een vervolg met de uitwerking van enkele cases.